Cena za rizikové kácení a prořez se určuje individuálně podle náročnosti a rizikovosti. To se určuje na základě osobní prohlídky. Předběžnou orientační nabídku můžeme stanovit také ze zaslaných fotografií.Ceny za nátěry konstrukcí navrhneme individuálně po prohlídce objektu, cena závisí na použitém materiálu, náročnosti a přístupu.Ceník odklízení sněhu se určuje podle osobní prohlídky na místě, případně podle pořízených fotografií.

Ceník čištění okapů se určuje podle osobní prohlídky na místě, podle míry zanesení, četnosti čištění, přístupnosti a sklonu střechy.
U pravidelného čištění poskytujeme slevy, protože víme, že jsme okapy dobře vyčistili posledně!

Ceník za služby BOZP, hygieny práce a koordinátora BOZP na staveništi se určuje vždy individuálně dle složitosti a náročnosti.

U všech námi nabízených služeb se určuje buď smluvní cena za dílo nebo hodinová sazba v případě obtížné odhadnutelnosti doby plnění pracovní činnosti.

Veškeré nabízené služby provádíme na základě platných osvědčení, průkazů a certifikátů!

Rádi Vám zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku a budeme se těšit na bližší spolupráci.